Monthly Archives Říjen 2020

Oblékněte lidi do reklamy

20.6.2020 Dovolená

Pokud má reklama na publikum zapůsobit, a to v co nejmasovějším měřítku, je naprosto logické, že musí tato nejprve zaujmout. A efektivní oslovení co nejširšího okruhu publika bývá nejednou problémem. Vždyť všichni dobře víme, jak se veřejnost k reklamě vesměs staví. Logicky negativně. Protože nežijeme v dobách takzvaného minula, kdy byly podobné reklamy dostupné často jen ze vzácných […]Read More