20.2.2020 Od Off

Co potřebujeme vědět o zářivkách?

Že se zářivka používá ke svícení namísto žárovek, ví snad každý. Spousta lidí by ještě dokázalo zmínit, že se jedná o jakousi skleněnou trubici, která může být různě zahnutá. Už méně lidí by ale dokázalo vysvětlit, jak tento zdroj světla funguje nebo z čeho se skládá.
Jde o nízkotlakou rtuťovou výbojku, která je tvořena zářivkovým tělesem sestávajícího ze skleněné trubice a žhavících elektrod. Těleso je naplněno rtuťovými parami a argonem, v nichž nastává výboj, jenž způsobuje záření, které dopadá na stěny trubice pokryté luminoforem, což je látka absorbující toto záření a zároveň vydávající viditelné záření.rozsvícená zářivka v ruce
Základní dělení zářivek lze provést na integrované a neintegrované. Mezi integrované patří kompaktní, které mají nahrazovat klasickou žárovku. Vyrábí se v různých tvarech – některé napodobují žárovku, jiné mohou kopírovat tvar svítidla či být ve tvaru anuloidu. Vyráběny jsou buď z čirého nebo také mléčného skla. Neintegrované lze rozdělit na lineární, nástrčnou a kruhovou zářivku. Lineární je specifickým druhem, který nemá elektronické vybavení, protože je vždy součástí svítidla. Nástrčné potom představují zvláštní typ, který ačkoli nějakou elektroniku obsahují, nejsou schopny provozu přímo ze sítě.
Hlavní část tohoto světelného zdroje zaujímá trubice naplněná párami rtuti a argonu, kterými je plněna pod tlakem až 400 Pa. Na obou jejích koncích se nachází patice s kovovými elektrodami nesoucími vrstvu barya, stroncia a vápníku.úsporná zářivka
Pokud bychom se chtěli zamyslet nad výhodami oproti klasickým žárovkám, je zde samozřejmě plus v oblasti vyšší životnosti, která ale zase nedosahuje takové délky jako u LED svítidel. Energetická účinnost se pohybuje kolem 20 %, přičemž dochází k menšímu zahřívání než u žárovek. Světlo je navíc možné generovat od neviditelného UV záření po viditelné v různých barevných spektrech.
Pokud bychom ale chtěli regulovat jas jednotlivých zdrojů, neuspějeme zde. Také na konstrukci jsou složitější než běžné žárovky. Navíc se jedná o ekologicky závadné zboží, se kterým je třeba nakládat jako s nebezpečným odpadem.

4/5 - (1 vote)