15.11.2021 Od Off

Proč muži potřebují feministky?

Pojem ,,feminismus” je stále mnoha lidmi, především muži, považován za (s nadsázkou) sprosté slovo. A pokud ne přímo za sprosté slovo, nelze alespoň popřít, že se za dlouhá léta své existence nezbavil pejorativního nádechu. Důvodem tohoto pojetí je pravděpodobně to, že většině lidí se okamžitě vybaví pouze jeden ze směrů feministického hnutí, a to ten militantní. Nahlížíme-li však na feminismus komplexně a uvážíme-li, kolik směrů ve skutečnosti má, přijdeme na to, že tato odnož představuje výraznou menšinu.
 zamilovaní na poli
Ačkoliv se zobecňování mnohdy nevyplácí, v souvislosti s tímto tématem lze říci, že u většiny feministek obecně nenacházíme snahu muže utlačovat, ponižovat, či jim upírat lidská práva. Je tomu právě naopak – jejich cílem jsou stejná práva a možnosti pro všechny, nezávisle na pohlaví. Není tedy zcela racionální považovat feminismus za něco hodného nenávisti, odporu či obraně.
 
Toto hnutí navíc existuje více než sto let. Z opodstatněných důvodů vzniklo, dosáhlo mnoha svých cílů a přispělo k formování společnosti, do níž jsme se narodili. Zcela jistě jen tak nevymizí, a tak nemá smysl se ho snažit potlačit či dokonce vymýtit. Jako značně pohodlnější možnost se jeví mu do jisté míry ustoupit, dát prostor změnám, jež přinesl, přináší a (doufejme) přinese, namísto přidržování se patriarchálních stereotypů. Pokud toto muži (a některé ženy) připustí, zjistí, že moderní muž může z feminismu výrazně těžit, popřípadě z jím zavedených změn již těží.
 

Jak může muž profitovat z feministického hnutí a myšlení?

 
●       Feminismus jej zbavuje břemena finanční odpovědnosti za celou domácnost. Do jisté míry. A tato míra se bude zvyšovat společně s integrací vyššího počtu žen do lépe placených pracovních odvětví, jimž zatím dominují muži.
 
●       S prvním bodem jde ruku v ruce možnost trávit více času s potomky. Otec může s dětmi trávit stejně času jako matka, popřípadě i více. A to díky takzvané ,,otcovské dovolené”, o jejíž zavedení se feministky zasloužily
 
●       Rovné šance v zaměstnání se projeví i ve prospěch mužů.Vzhledem k rostoucímu zájmu například o pozici zdravotního bratra, tedy o typicky ,,ženskou” pozici, je patrné, že mnoho mužů by tuto změnu uvítalo.
 šachovnice muži versus ženy
●       Pokud muž uznává rovnost pohlaví, přináší mu to výhodu i v emocionální oblasti. Vzdá-li se ideje ,,správného chlapa”, nebude mít problém projevovat city či přiznat, že na něco nestačí, což člověku přináší značnou úlevu.
 
●       Mužům se vyplácí považovat ženy za rovnocenné i ve spojitosti se sexuálním životem. Pokud uznají, že se všichni mohou chovat stejně, ať už jsou toho či onoho pohlaví, budou se ženy chovat uvolněněji a především povolněji. Benefity ale jistě objeví i v sexu partnerském – spokojená partnerka s možností seberealizace bude vždy spokojenější a jistě nebude trpět všem známými večerními bolestmi hlavy.